Archivo de la categoría: Eines i Recursos

Produim eines i recursos per a l’aprenentatge i la generació de coneixements en diferents formats i per a diferents tipus de canals

Vídeo de presentació de les guies didàctiques del PaD

Des de Xarxa Consultors hem elaborat 10 Guies Didàctiques per a la Fundació Jaume Bofill per treballar a les aules com és la societat catalana avui a partir dels resultats de l’enquesta Panel de Desigualtats Socials a Catalunya.

Per presentar les guies, també hem elaborat un vídeo en el que s’explica el seu plantejament didàctic i funcionament.

Aquest vídeo també es pot veure des de la plana web del Panel de Desigualtats Socials a Catalunya, de la Fundació Jaume Bofill i el canal you tube de la Fundació.

Les guies es composen d’una Proposta didàctica, un Quadern del docent i un Quadern de l’alumne, amb propostes d’activitats i materials de suport, totes elles descarregables gratuïtament a la web del PaD

 

 

LinkedInTwitterFacebookGoogle+EvernoteCompartir

Com som els catalans? | Fem Escola a Barcelona

Les guies didàctiques Com som els catalans?, elaborats per l’equip de Xarxa Consultors per a la Fundació Jaume Bofill,  a la secció “suggerim” del Fem Escola.

fem escola

vía Com som els catalans? | Fem Escola a Barcelona.

Nous materials didàctics per a la ESO: Com sóm els catalans?

Ja estan disponibles a la web de la Fundació Jaume Bofill els materials elaborats per l’equip de Xarxa Consultors Com som els catalans?. Materials didàctics per comprendre la societat catalana actual.

targetó CARA1 VERSIO FINAL OKTargetó cara2 VERSIÓ FINAL OK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es tracta de 10 guies didàctiques amb propostes per treballar a la ESO diferents temes d’interès social: les classes socials, el paper de l’educació, la pobresa, el món del treball, el treball domèstic i familiar, l’habitatge, la joventut i l’emancipació, la formació de parelles, els models de convivència o els usos lingüístics.

Amb aquests materials la Fundació Jaume Bofill posa a disposició dels centres de secundària pautes i eines per a reflexionar sobre les desigualtats socials i les condicions de vida al nostre país. D’aquesta manera, la Fundació busca contribuir a la divulgació del coneixement científic produït en el marc de les recerques realitzades a partir de les dades del Panel de Desigualtats Socials  tot mostrant als alumnes d’ESO com aplicar el mètode científic a l’anàlisi de la realitat quotidiana.

L’equip de Xarxa Consultors ha treballat en aquests materials des de començaments d’any, i els ha testat en diferents instituts, per tal d’ajustar-los a les necessitats d’alumnes i professors. Ha estat un d’aquests projectes que generen molta feina, però que, a canvi, donen moltes alegries. I la major alegria són els correus electrònics que ens estan arribant des dels centres que s’han descarregat els materials i que ens diuen que els utilitzaran en les seves classes. Esperem que els siguin molt útils i que contribueixin a fer arribar als alumnes d’ESO els resultats de la recerca social.

Fem un curs a l’escola d’estiu del CDL. Com explicar la societat catalana a l’ESO?

Durant tot aquest any hem estat treballant per a la Fundació Jaume Bofill en l’elaboració d’uns materials didàctics que ajudin a explicar als alumnes d’ESO com és la nostra societat.

Els materials parteixen dels 10 vídeos divulgatius elaborats per la Fundació Jaume Bofill per celebrar el 10 aniversari del Panel de Desigualtats dins el cicle “Trajectòries i canvi social a Catalunya. 10 anys, 10 debats”. En total, es proposen més de 100 activitats per treballar aspectes relacionats amb l’estructura i funcionament de la societat catalana i, més especialment, amb la comprensió de les desigualtats socials. Tots aquests continguts estaran aviat disponibles a la plana web de la Fundació Jaume Bofill.

2013-05-08 16_06_05-Escola d'EstiuParal·lelament a la publicació d’aquests materials, hem programat un curs a l’Escola d’Estiu del Col·legi de Llicenciats per tal d’oferir al professorat d’ESO coneixements bàsics, materials, eines i estratègies que els ajudin a explicar als seus alumnes cóm és la societat catalana d’avui en dia.

Les inscripcions ja estan obertes. Podeu accedir clicant en aquest link.

També es pot accedir des del llistat de cursos de la web de l’Escola d’Estiu del CDL , seleccionant <Barcelona> i <ciències socials>. El títol del curs és  Com som? Explicant la societat catalana actual als alumnes d’ESO i el codi del curs és el 133309.

Hem pujat un nou video al nostre canal youtube

El Pla estratègic de Xarxa Consultors continua avançant.

Després de les primeres reunions i de la generació d’un pla d’acció estratègic, ens varem organitzar en “nusos” per treballar amb més profunditat cada ls aspectes del Pla relatius a producte, marketing, comercialització i gestió del coneixement.

Dins el nus relacionat amb la intervenció en el territori hem preparat un petit video explicant la nostra missió, els nostres serveis i la nostra metodologia de treball.

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=Mp8Zja5yVPA]

Podeu veure tots els nostres videos al canal de Xarxa Consultors a you tube

Com explicar la societat catalana a l’ESO? Testem uns nous materials didàctics als instituts

Des de Xarxa Consultors estem elaborant per a tots els instituts de Catalunya uns materials didàctics per treballar a l’aula com és la societat catalana d’avui i, en especial, quines són les desigualtats socials. Els materials parteixen  d’un encàrrec de la Fundació Jaume Bofill, a partir de 10 vídeos elaborats en motiu dels 10 anys del Panel de Desigualtats de Catalunya, “Trajectòries i canvi social a Catalunya. 10 anys, 10 debats”.

Dibujo2

Cada vídeo està acompanyat d’una proposta didàctica i dos quaderns, un pel docent, l’altre per l’alumne, amb diferents propostes d’activitats i materials de suport per treballar a l’aula els continguts presentats al vídeo. En aquests moments estem realitzant les proves pilot i el contrast amb 4 instituts de Barcelona de diferents titularitats (públics, concertats i privats) i en diversos barris de la ciutat.

Els materials volen motivar el debat i l’interès dels joves sobre temes socials actuals, i al mateix temps contribuir a que el coneixement científic elaborat a través del PaD tingui una major divulgació a la societat de Catalunya. Us presentarem en breu els materials didàctics finals!

Guia per al professorat de l’associacionisme

Xarxa Consultors ha participat activament en l’elaboració d’una guia per al professorat de l’associacionisme democràtic i progressista a Catalunya.

El projecte ha estat impulsat per l’Escola Lliure el Sol, entitat clau de l’estratègia formativa i de creixement del Moviment Laic i Progressista, concebuda com un espai obert a la creativitat, el debat i la innovació. El Manual Marta Mata ha estat anomenat així en honor a la pedagoga Marta Ángela Mata i Garriga, impulsora del moviment de renovació pedagògica al nostre país.

El Manual respon a la necessitat de concretar el Pla de formació 2011-2013 de l’Escola Lliure El Sol quant al desenvolupament d’activistes d’entitats i projectes d’educació, cultura i transformació social del Moviment Laic i Progressista. S’entén per activistes als membres de les diferents federacions d’esplais, agrupaments escoltes, casals de joves i ateneus populars. Aquest manual, com a concreció del Programa Marta Mata, ha estat dissenyat amb l’objectiu principal d’estructurar tots els seus continguts formatius, per tal d’ajudar i guiar al professorat de l’Escola Lliure El Sol en el desenvolupament de les seves funcions.

Ha estat un treball d’anàlisi on s’ha portat a terme una reflexió i compilació al voltant dels continguts existents i la manera més adient per donar-l’hi sentit. Per tant, es constitueix un marc de referència del coneixement existent a l’Escola Lliure El Sol. L’estructura i els continguts han estat validats pel Claustre de l’Escola Lliure El Sol en diferents nivells al llarg del 2011, amb l’aprovació final el 24 de novembre de 2011.

Els continguts del Manual estan dividits en mòduls, els quals es distingeixen segons les dimensions de coneixement (dimensió ideològica, dimensió estratègica, dimensió pedagògica i dimensió personal) i les etapes de desenvolupament de l’activista dins de l’associació (acollida, creixement i èxit).

La dimensió pedagògica està subdividida segons el mètode de cada federació, en funció de les associacions que la formen (esplai, agrupament escolta, casal de joves i ateneu popular), per la qual cosa en aquesta àrea existeixen dotze mòduls, a més a més dels tres mòduls comuns d’aquesta dimensió. La dimensió personal, en la seva etapa d’èxit, està dividida en una part comuna i una d’especialització, on es treballen diferents competències per a perfils concrets de responsabilitat a les associacions (responsable de comunicació i relacions, de tresoreria i administració, de secretaria, de formació i de local i material). En total, el Programa compta amb vint-i-cinc mòduls, que segueixen la mateixa estructura, independentment de l’etapa o de la dimensió a la qual pertanyen.

El contingut dels mòduls es comptabilitza per hores formatives. Una part dels continguts de la dimensió pedagògica, la que pertany al mètode de cada federació, corresponen a les hores associatives. Quant a la dimensió personal, els continguts relacionats amb l’especialització dins de l’organització corresponen amb les hores d’especialització. La resta d’hores presents al Programa són les hores formatives troncals.

En el següent quadre es detallen el número d’hores totals per a cada etapa i dimensió i també per a cada mòdul en concret.

En definitiva, els continguts i el procés formatiu contemplat tenen una fita clara d’orientació a la qualitat. Aquest manual estructura el procés formatiu de l’activista i permet establir límits clars entre les diferents etapes de desenvolupament, el que porta a plantejar-se el paper que juga un cop assoleix cadascuna d’aquestes. Aquest fet permet orientar de forma clara i intencionada els resultats que busca cada federació.