Archivo por meses: julio 2011

Recursos per a l’associacionisme

Xarxa Consultors ha participat de forma activa en la campanya ORGULL LAIC, dissenyada per donar resposta als reptes de les associacions de tota Catalunya pertanyents al Moviment Laic i Progressista.

Fruit d’aquesta campanya, s’ha elaborat un Manual, presentat el febrer d’aquest mateix any. Aquest és una eina que pretén ajudar a assolir els objectius i les necessitats de les associacions en tres àmbits d’interès: el reconeixement social de l’activitat associativa, gaudir de locals associatius dignes i aconseguir un finançament sostenible, ètic i responsable.

El Manual s’ha dissenyat i elaborat amb la participació de moltes entitats de segon nivell de referència de l’associacionisme democràtic, laic i progressista. Per garantir el procés s’ha constituït un Comité de Campanya en què han estat representades les federacions del Moviment Laic i Progressista, de forma que fossin aquestes les que construïssin, conjuntament, el Manual.

Els objectius que s’han assolit amb la campanya Orgull Laic, i en conseqüència, del Manual, són els següents:

  • Sentir-se orgullosos d’estar associats i rebre el corresponent reconeixement per part de la societat sobre el paper que juguen les associacions en l’àmbit social, cultural i educatiu, amb una tasca compromesa i altruista.
  • Dotar les persones associades d’eines per tal que es puguin donar a conèixer, sent capaces d’explicar el que són i el que fan.
  • Promoure el sentiment de pertinença a l’associacionisme, per tal que totes les persones membres se sentin identificades amb l’organització.
  • Identificar i definir les necessitats i els reptes de les entitats de base per a garantir el seu funcionament i creixement sostenible a mig i llarg termini.
  • Reforçar el vincle de les entitats de base amb les institucions locals, fent conèixer el seu projecte, les seves iniciatives i el seu impacte al municipi o comarca.

El Manual ha estat dissenyat i estructurat en base a tres grans eixos que suposen les línies estratègiques que l’associacionisme hauria d’abordar per a la seva consolidació. Per a cada eix es proposa l’elaboració d’un pla estratègic per a cadascuna d’aquestes àrees d’actuació, de forma que cada associació pot identificar i construir els seus principals objectius per créixer.

Les entitats han reconegut tres objectius bàsics o genèrics que desenvolupen cada eix i que poden servir com a guia per a cadascuna de les associacions:

EIX 1: RECONEIXEMENT SOCIAL

Objectiu 1: Reivindicar els valors de l’associacionisme

Objectiu 2: Donar a conèixer el que fa l’associació

Objectiu 3: Buscar complicitats, no estem sols

EIX 2: LOCALS I ESPAIS ASSOCIATIUS

Objectiu 1: Millorar les condicions dels espais existents

Objectiu 2: Mantenir i aconseguir nous espais associatius

Objectiu 3: Consolidar i aconseguir espais d’ús extraordinari

EIX 3: FINANÇAMENT

Objectiu 1: On buscar finançament

Objectiu 2: Com buscar finançament

Objectiu 3: Ser responsable i ètic

Dins de cada objectiu es troben diferents recursos per a les associacions, en forma d’idees i d’experiències d’èxit per a desenvolupar-lo.

El Manual ha estat elaborat per l’equip de Xarxa Consultors, tot i que l’autoria final s’ha d’imputar a les associacions pertanyents a un projecte comú, democràtic, laic i progressista. Són elles les que han marcat les línies a seguir i han aportat gran part de les idees i experiències d’èxit.

Si voleu més informació, podeu adreçar-vos al Moviment Laic i Progressista o bé al web de la campanya Orgull Laic.

LinkedInTwitterFacebookGoogle+EvernoteCompartir

Procès participatiu a l’Alt Empordà

Des de fa tres estem treballant pel Consorci de Benestar Social de l’Alt Empordà, ajudant-los a millorar la detecció de necessitats socials en el territori.

El punt de partida va ser el procés de planificació estratègica, durant el qual varem donar suport per definir els objectius estratègics que havien de guiar l’actuació del futur Consorci a curt i mig termini.  En aquest Pla, es varen proposar una sèrie d’objectius estratègics, entre els quals es trobaven l’adaptació de la cartera de serveis a les necessitats del territori, la promoció de la participació ciutadana en la millora dels serveis socials i la difusió de la cartera de serveis del Consorci entre la ciutadania.

Per a donar resposta a aquest objectius, durant el 2010 varem endagar un procés participatiu per a la detecció de les necessitats socials amb l’objectiu de crear eines de suport per a la planificació pública en l’àmbit del Benestar Social a traves de la participació ciutadana. Durant aquest procés es varen realitzar diferents accions amb professionals del Consorci, persones usuàries dels serveis socials, ciutadania en general i entitats del tercer sector, implicant-los de manera activa en la detecció de necessitats. La informació resultant d’aquest procès es pot consultar aqui.

Per tal de donar continuïtat al procés de detecció de necessitats es va creure necessari crear un canal permanent de comunicació amb les entitats del territori. Durant el 2011 estem acompanyant al Consorci amb la creació de la Taula de Benestar Social i de l’Observatori de necessitats socials de l’Alt Empordà. Dos eines que han de permetre al Consorci fer un pas més que permeti incorporar processos de participació ciutadana en el seguiment de les necessitats socials i en la planificació de les polítiques públiques per a donar resposta a aquestes necessitats. En el Blog de la Taula de Benestar Social  podeu consultar tota la informació sobre l’activitat d’aquesta taula.

Què vol dir treballar en xarxa?

Fa poc em varen convidar al Congrés Català de Joves Sociòlegs i em varen demanar que expliqués la meva experiència en l’àmbit de la recerca privada, aplicada i la consultoria.

Vaig parlar del model de treball de Xarxa Consultors, i va generar molt interès i  preguntes per part dels assistents al congrès, en la seva majoria joves univeristaris preocupats pel seu futur laboral i les possibilitats d’inserir-se en un mercat de treball fràgil i amb escasses oportunitats per a la professió.

Arrel d’aquesta conferència, vaig escriure un petit article per a la revista Àmbits, del Col.legi de Llicenciats en Ciències Polítiques i Sociologia, en la que s’explica amb detall el model de treball de Xarxa Consultors.

L’article es publicarà el mes de setembre. Si us interessa, podeu consultar-lo aqui.