Archivo por meses: octubre 2014

La Fundació Jaume Bofill convoca una nova beca d’investigació i transferència educativa a l’OCDE 2015

Nova convocatòria de beca d’investigació i transferència educativa a l’OCDE 2015

La Fundació Jaume Bofill, en col·laboració amb l’OCDE, obre la convocatòria de Beca 2015 adreçada a investigadors i investigadores que vulguin fer una estada a la Direcció d’Educació de l’OCDE, amb seu a París. L’estada permet treballar en una institució de referència en recerca comparada a nivell internacional sobre l’assessorament i l’aprenentatge dels sistemes educatius dels diferents països.

Amb aquesta iniciativa, la Fundació vol invertir en:

– La millora i el desenvolupament de la recerca i la prospecció a Catalunya de les qüestions més rellevants en educació, tot oferint a una persona investigadora la possibilitat de treballar amb un equip internacional pioner en la recerca en educació: el Centre for Educational Research and Innovation (CERI) de l’OCDE.

– La transferència de coneixement útil i d’experiències de l’àmbit internacional al context català, i concretament als debats, recerques i projectes propis de la Fundació Jaume Bofill.

CANDIDATURA I TERMINIS

Els sol·licitants hauran d’estar en possessió d’un títol de màster en l’àmbit de les ciències de l’educació, sociologia, psicologia, ciències polítiques, economia o relacionat amb la innovació.

El darrer dia per a la presentació de la candidatura i la documentació és el 5 de desembre de 2014.

Per més informació: www.fbofill.cat/becaocde

 

LinkedInTwitterFacebookGoogle+EvernoteCompartir

Workshop al market place impulsat per la federació catalana del voluntariat social

El dia 20 d’octubre se celebra el Market Place 2014, coincidint amb la nominació de Barcelona com a Capital Europea del Voluntariat. Aquest esdeveniment forma part dels actes commemoratius del Tricentenari i està organitzat per la Federació Catalana de Voluntariat Social (voluntaris.cat). Té com a objectiu principal facilitar un espai on voluntaris, entitats i empreses amb Responsabilitat Social comparteixin les seves experiències i busquin punts de trobada per a col·laborar.

Entre els diferents actes celebrats, es porta a terme un taller participatiu, dinamitat pel Xavier Peralta Maniviesa, de Xarxa Consultors, centrat en les relacions existents entre empresa i entitats del Tercer Sector, concretament en la millora de la comunicació amb els interlocutors de les organitzacions. De forma pràctica i dinàmica, es tracta que els participants prenguin consciència sobre els principals aspectes a tenir en compte a l’hora d’establir contacte i cercar complicitats amb empreses i institucions.

 

Com ens influeixen els informatius de TV?

Des del mes de juliol estem col.laborant amb el Departament de comunicació de la Universitat Pompeu Fabra amb la organització de grups de discussió pel projecte ARACC (Análisis de los Relatos Audiovisuales sobre Civilizaciones y Culturas).

L’objectiu dels grups és conèixer la interpretació que fan els espectadors de les notícies representades als informatius de TV de diverses civilitzacions i cultures. Per a esbrinar-ho, hem estat realitzant grups de discussió durant els mesos de juny i juliol a Barcelona, Madrid i Sevilla, amb persones de diferents grups d’edat.

En total hem realitzat vuit grups, amb els següents objectius:

  • Analitzar la imatge dels participants sobre la propia cultura i la resta de cultures
  • Analizar com s’articula el discurs de construcció de la imatge de l’altre
  • Analitzar la interpretació dels ciutadans a una mostra pre-seleccionada de noticies audiovisuals
  • Analitzar la percepció dels ciutadans sobre la influència dels informatius en la concepció de les civilitzacions i les cultures

A la web del projecte ARACC s’ofereix informació sobre la evolució de la investigació, que aplega diverses accions que van més enllà de la realització dels grups de discussió.

Presentació del projecte de detecció de les necessitats formatives de l’associacionisme cultural català. Propostes per a l’elaboració d’un pla de formació del sector

El dia 25 de setembre es van presentar al Palau Marc de la Rambla de Santa Mònica les principals conclusions de l’estudi realitzat en l’associacionisme cultural a Catalunya, en relació a les necessitats formatives de les federacions del sector.

Amb la presentació inicial del Sr. Lluís Puig i Gordi, Director General de Cultura Popular, Associacionisme i Acció Culturals de la Generalitat de Catalunya i la presència d’un bon nombre de les entitats participants en l’estudi, es van posar les bases per a l’elaboració d’un pla de formació sectorial.

El Xavier Peralta, de Xarxa Consultors i el Fabian Mohedano, consultor expert en el sector, van ser els encarregats de portar a terme el projecte, presentant els resultats del mateix, així com les possibles línies d’actuació futures a impulsar.

El projecte va consistir en un diagnòstic inicial amb pràcticament la totalitat de federacions (unes 30, aproximadament), amb una validació prèvia de les variables d’anàlisi per part d’experts reconeguts en la matèria. Fruit de la diagnosi realitzada en aspectes clau com la gestió i la estratègia formativa, l’organització interna, la tècnica o la qualitat democràtica, entre moltes d’altres, es van extreure 65 conclusions clau sobre la situació actual de les entitats, així com les línies estratègiques bàsiques a seguir per a l’elaboració d’un pla de formació transversal per a tot el sector.

 

 

Presentació del projecte temps+social dins el marc de la setmana dels horaris impulsada per la iniciativa reforma horària

El dia 21 de setembre es va presentar a la seu de la Fundació Ared el projecte TEMPS+SOCIAL, en la cloenda de la setmana dels horaris impulsada per la Iniciativa per a la Reforma Horària, liderada pel Fabian Mohedano.

setmana horaris

El projecte, finançat i promogut pel Departament de Benestar Social i Família, ha portat a terme l’estudi de tres entitats de l’associacionisme i el tercer sector social (Esplai la Florida, Fundació ARED i Federació Catalana del Voluntariat Social) per extrapolar les conclusions i les possibles intervencions a tot el sector.

Amb la presentació inicial del Sr. Ramon Terrassa, Director General d’Acció Cívica i Comunitària del Departament de Benestar Social i Família del Govern de la Generalitat de Catalunya i el tancament de la Sra. Dolors Gordi, Secretària de Família del Departament, el Dr. Jordi Ojeda, de la Universitat Politècnica de Catalunya i el Xavier Peralta, de Xarxa Consultors, van portar a terme una síntesi del projecte, amb la intervenció de les responsables de les entitats (la Merche García de l’Esplai la Florida, la Mª Elena Alfaro de la Fundació Ared i l’Eulàlia Mas de la Federació Catalana del Voluntariat Social).

El projecte va consistir en un diagnòstic exhaustiu de la gestió del temps i dels horaris a les entitats, així com una intervenció posterior a nivell Macro (sensibilització sobre la necessitat de racionalitzar els horaris en el sector), Meso (implantació d’una eina informàtica per a la gestió dels horaris) i Micro (implementació de millores puntuals en el funcionament dels equips de treball de les entitats).

Com a resultat de l’estudi, es proposen fins a 50 conclusions i 25 propostes de millora de la gestió horària i del temps per al Tercer Sector social a Catalunya.