Archivo por meses: diciembre 2015

Un Pla d’igualtat per a l’ORGT

Fins a mitjans de 2016 estarem treballant a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona (ORGT) per la elaboració del Pla d’Igualtat.

Durant aquest darrer trimestre de l’any hem estat preparant la metodologia i tot just acabem de convocar els dos òrgans de participació que aniran fent el seguiment del pla durant tot el procés d’elaboració: la comissió d’igualtat i el comitè directiu.

igualdad-d-e-oportunidades1El primer trimestre de 2016 el dedicarem a fer un diagnòstic d’igualtat a l’organisme, que endagarem a partir de l’anàlisi de dades quantitatives i qualitatives (explotació de dades de la plantilla, anàlisi de documents interns i externs, entrevistes en profunditat amb interlocutors clau, entrevistes estructurades amb diferents persones de l’organisme i enquesta a tota la plantilla de l’Organisme). L’anàlisi i explotació de tota aquesta informació ens permetrà identificar els punts de millora, des del punt de vista de la igualtat, i elaborar un Pla amb accions a curt, mig i llarg termini. La participació de tot el personal i l’anàlisi en clau de millora seran els principals eixos que ens guiaràn al llarg de tot aquest procés.

 

L’Observatori de la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Domiciliària

L’Observatori de la Xarxa Local SAD és fruit de la la cooperació tècnica i econòmica entre l’Àrea de Benestar Social de la Diputació de Barcelona i els ajuntaments adherits, i ha demostrat ser una eina útil per la gestió i la millora dels serveis d’atenció domiciliària en molts ens locals.

Des de 2007 l’Observatori recull dades estadístiques dels serveis socials d’atenció domiciliària  i realitza una anàlisi comparativa i evolutiva d’aquests serveis a la província de Barcelona. Fruit d’aquestes dades s’elaboren informes anuals sobre la cobertura i les prestacions d’aquest servei.

Enguany, Xarxa Consultors s’ocuparà de realitzar l’assistència tècnica i metodològica per a la gestió i explotació de dades de l’Observatori de la xarxa local de serveis socials d’atenció domiciliària. Una assistència tècnica que es concreta en el seguiment i control de les dades quantitatives i qualitatives proporcionades pels ens locals, en resposta al qüestionari enviat des de la Diputació de Barcelona, i el seu posterior anàlisi i explotació.

capcalera_sad_780x260