Archivo de la etiqueta: associacionisme

Guia per al professorat de l’associacionisme

Xarxa Consultors ha participat activament en l’elaboració d’una guia per al professorat de l’associacionisme democràtic i progressista a Catalunya.

El projecte ha estat impulsat per l’Escola Lliure el Sol, entitat clau de l’estratègia formativa i de creixement del Moviment Laic i Progressista, concebuda com un espai obert a la creativitat, el debat i la innovació. El Manual Marta Mata ha estat anomenat així en honor a la pedagoga Marta Ángela Mata i Garriga, impulsora del moviment de renovació pedagògica al nostre país.

El Manual respon a la necessitat de concretar el Pla de formació 2011-2013 de l’Escola Lliure El Sol quant al desenvolupament d’activistes d’entitats i projectes d’educació, cultura i transformació social del Moviment Laic i Progressista. S’entén per activistes als membres de les diferents federacions d’esplais, agrupaments escoltes, casals de joves i ateneus populars. Aquest manual, com a concreció del Programa Marta Mata, ha estat dissenyat amb l’objectiu principal d’estructurar tots els seus continguts formatius, per tal d’ajudar i guiar al professorat de l’Escola Lliure El Sol en el desenvolupament de les seves funcions.

Ha estat un treball d’anàlisi on s’ha portat a terme una reflexió i compilació al voltant dels continguts existents i la manera més adient per donar-l’hi sentit. Per tant, es constitueix un marc de referència del coneixement existent a l’Escola Lliure El Sol. L’estructura i els continguts han estat validats pel Claustre de l’Escola Lliure El Sol en diferents nivells al llarg del 2011, amb l’aprovació final el 24 de novembre de 2011.

Els continguts del Manual estan dividits en mòduls, els quals es distingeixen segons les dimensions de coneixement (dimensió ideològica, dimensió estratègica, dimensió pedagògica i dimensió personal) i les etapes de desenvolupament de l’activista dins de l’associació (acollida, creixement i èxit).

La dimensió pedagògica està subdividida segons el mètode de cada federació, en funció de les associacions que la formen (esplai, agrupament escolta, casal de joves i ateneu popular), per la qual cosa en aquesta àrea existeixen dotze mòduls, a més a més dels tres mòduls comuns d’aquesta dimensió. La dimensió personal, en la seva etapa d’èxit, està dividida en una part comuna i una d’especialització, on es treballen diferents competències per a perfils concrets de responsabilitat a les associacions (responsable de comunicació i relacions, de tresoreria i administració, de secretaria, de formació i de local i material). En total, el Programa compta amb vint-i-cinc mòduls, que segueixen la mateixa estructura, independentment de l’etapa o de la dimensió a la qual pertanyen.

El contingut dels mòduls es comptabilitza per hores formatives. Una part dels continguts de la dimensió pedagògica, la que pertany al mètode de cada federació, corresponen a les hores associatives. Quant a la dimensió personal, els continguts relacionats amb l’especialització dins de l’organització corresponen amb les hores d’especialització. La resta d’hores presents al Programa són les hores formatives troncals.

En el següent quadre es detallen el número d’hores totals per a cada etapa i dimensió i també per a cada mòdul en concret.

En definitiva, els continguts i el procés formatiu contemplat tenen una fita clara d’orientació a la qualitat. Aquest manual estructura el procés formatiu de l’activista i permet establir límits clars entre les diferents etapes de desenvolupament, el que porta a plantejar-se el paper que juga un cop assoleix cadascuna d’aquestes. Aquest fet permet orientar de forma clara i intencionada els resultats que busca cada federació.

LinkedInTwitterFacebookGoogle+EvernoteCompartir

Recursos per a l’associacionisme

Xarxa Consultors ha participat de forma activa en la campanya ORGULL LAIC, dissenyada per donar resposta als reptes de les associacions de tota Catalunya pertanyents al Moviment Laic i Progressista.

Fruit d’aquesta campanya, s’ha elaborat un Manual, presentat el febrer d’aquest mateix any. Aquest és una eina que pretén ajudar a assolir els objectius i les necessitats de les associacions en tres àmbits d’interès: el reconeixement social de l’activitat associativa, gaudir de locals associatius dignes i aconseguir un finançament sostenible, ètic i responsable.

El Manual s’ha dissenyat i elaborat amb la participació de moltes entitats de segon nivell de referència de l’associacionisme democràtic, laic i progressista. Per garantir el procés s’ha constituït un Comité de Campanya en què han estat representades les federacions del Moviment Laic i Progressista, de forma que fossin aquestes les que construïssin, conjuntament, el Manual.

Els objectius que s’han assolit amb la campanya Orgull Laic, i en conseqüència, del Manual, són els següents:

  • Sentir-se orgullosos d’estar associats i rebre el corresponent reconeixement per part de la societat sobre el paper que juguen les associacions en l’àmbit social, cultural i educatiu, amb una tasca compromesa i altruista.
  • Dotar les persones associades d’eines per tal que es puguin donar a conèixer, sent capaces d’explicar el que són i el que fan.
  • Promoure el sentiment de pertinença a l’associacionisme, per tal que totes les persones membres se sentin identificades amb l’organització.
  • Identificar i definir les necessitats i els reptes de les entitats de base per a garantir el seu funcionament i creixement sostenible a mig i llarg termini.
  • Reforçar el vincle de les entitats de base amb les institucions locals, fent conèixer el seu projecte, les seves iniciatives i el seu impacte al municipi o comarca.

El Manual ha estat dissenyat i estructurat en base a tres grans eixos que suposen les línies estratègiques que l’associacionisme hauria d’abordar per a la seva consolidació. Per a cada eix es proposa l’elaboració d’un pla estratègic per a cadascuna d’aquestes àrees d’actuació, de forma que cada associació pot identificar i construir els seus principals objectius per créixer.

Les entitats han reconegut tres objectius bàsics o genèrics que desenvolupen cada eix i que poden servir com a guia per a cadascuna de les associacions:

EIX 1: RECONEIXEMENT SOCIAL

Objectiu 1: Reivindicar els valors de l’associacionisme

Objectiu 2: Donar a conèixer el que fa l’associació

Objectiu 3: Buscar complicitats, no estem sols

EIX 2: LOCALS I ESPAIS ASSOCIATIUS

Objectiu 1: Millorar les condicions dels espais existents

Objectiu 2: Mantenir i aconseguir nous espais associatius

Objectiu 3: Consolidar i aconseguir espais d’ús extraordinari

EIX 3: FINANÇAMENT

Objectiu 1: On buscar finançament

Objectiu 2: Com buscar finançament

Objectiu 3: Ser responsable i ètic

Dins de cada objectiu es troben diferents recursos per a les associacions, en forma d’idees i d’experiències d’èxit per a desenvolupar-lo.

El Manual ha estat elaborat per l’equip de Xarxa Consultors, tot i que l’autoria final s’ha d’imputar a les associacions pertanyents a un projecte comú, democràtic, laic i progressista. Són elles les que han marcat les línies a seguir i han aportat gran part de les idees i experiències d’èxit.

Si voleu més informació, podeu adreçar-vos al Moviment Laic i Progressista o bé al web de la campanya Orgull Laic.