Archivo de la etiqueta: Pla d’igualtat

Convocades subvencions públiques destinades a la petita i mitjana empresa i altres entitats per a l’elaboració i implantació de plans d’igualtat

Les subvencions estan adreçades a:

 • Empreses entre 30 i 250 persones treballadores
 • Que per primera vegada elaborin un pla d’igualtat

El termini per realitzar les activitats subvencionades és fins al 31 d’agost de 2016.

La subvenció té un import màxim de 10.000 € i permet finançar les següents despeses:

 • Import corresponent al cost derivat de la elaboració del diagnòstic de la situació de l’entitat en relació amb la igualtat d’oportunitats entre dones i homes
 • Despeses derivades de la elaboració del pla d’igualtat
 • Despeses derivades de la implantació de la primera fase d’aplicació de les mesures definides al pla d’igualtat, com ara campanyes de sensiblització, accions de formació i noves contractacions relacionades amb el pla d’igualtat

El termini per presentar sol.licituds per a aquesta subvenció finalitza el dia 11 de maig de 2015.

Des de Xarxa Consultors donem suport a les organitzacions en la realització dels seus Plans d’Igualtat.

Més informació

LinkedInTwitterFacebookGoogle+EvernoteCompartir

Nova convocatòria per a plans d’igualtat a Pimes i entitats

Ja és OBERTA LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials Igualtat per ELABORAR PLANS D’IGUALTAT per a:

 • Empreses d’entre 30 i 250 treballadors
 • Cooperatives
 • Associacions
 • Fundacions

El termini per presentar-se acaba el proper dimarts 10 de juny de 2014.

Si a la vostra organització vol tenir un Pla d’Igualtat, però teniu dubtes sobre què és, per a què serveix o què implica, aqui trobareu una breu presentació sobre aquests aspectes i sobre com ho treballem.

 

Per a qualsevol aclariment o informació addicional si us plau, poseu-vos en contacte amb nosaltres.

Cliqueu aqui per accedir a la resolució publicada al BOE

Subvencions a empreses de menys de 250 treballadors per implantar Plans d’Igualtat

El Ministeri d’Assumptes Socials i Igualtat ha publicat una nova convocatòria d’ajuts a la petita i mitjana empresa per a la elaboració i implantació de plans d’igualtat.

Poden accedir-hi les empreses entre 30 i 250 treballadors que no hagin elaborat encara el seu Pla d’Igualtat. Les empreses que s’hi presentin podran obtenir un ajut de fins a 10.000 € per:

 • realitzar un diagnòstic de la situació de l’empresa en matèria d’igualtat
 • elaborar un Pla d’Igualtat que corretgeixin les deficiències detectades en el diagnòstic
 • implementar les accions identificadescom a prioritàries (amb un mínim de tres accions) en al Pla. 

Des de Xarxa Consultors posem a lavostra disposició tota la nostra experiència en matèria d’igualtat. Si esteu interessats en presentar-vos a la convocatòria, us podem ajudar a

 • Preparar la proposta tècnica per solicitar la subvenció sense cost per a la vostra empresa (*)
 • Acompanyar-vos en la realització de les accions específiques per a la preparació i la implantació del Pla

(*) A condició de ser la consultora encarregada de la realització del projecte en cas que la subvenció us sigui concedida.

El termini per presentar les sol.licituds d’ajut finalitza el 8 de juliol de 2012.

Diferents aproximacions al Pla d’Igualtat.

En funció de les característiques i cultura de l’empresa, el procés de consultoria per a la realització d’un Pla d’Igualtat es pot plantejar des de diferents nivells de participació.

La elecció d’una o altra opció ha de consensuar-se amb l’empresa, tenint en compte que a més participació major implicació i motivació del personal, però també major compromís per part de la direcció.

Això ens porta a tres opcions diferents, en funció del nivell de compromís de la empresa i de participació dels treballadors.

OPCIÓ 1: Elaboració del document de Pla d’Igualtat.Amb aquesta opció, la implicació en el projecte es concentrarà en un grup reduït de persones, que interactuaran amb la consultora durant tot el procés de treball, a través de reunions periòdiques d’anàlisi dels resultats obtinguts i de presa de decisions.

Amb aquesta opció, la organització disposarà d’una diagnosi que permeti detectar els principals problemes i prioritats d’actuació.

En base a aquesta detecció, l’equip de consultors realitzarà una proposta d’accions a portar a terme que, un cop consensuades amb les persones responsables del projecte a la empresa, es  traslladaran a un pla d’acció.

OPCIÓ 2. Implicació del personal en la elaboració del pla d’igualtat.

Aquesta opció implica aprofitar el procés de diagnòstic i d’elaboració del Pla d’acció per a recollir les propostes del personal i implicar-los en la seva execució.

Això comporta un nivell de participació elevat per part de tot el personal de la organització, amb la realització de sessions grupals (grups de discussió i reunions de treball) en les que es mobilitzi a una part important de la plantilla.

Obrint la participació es pot aconseguir un efecte motivador important, i una implicació alta en el projecte. Però és imprescindible un compromís ferm de la direcció per tal d’evitar que es generin expectatives que després no es compleixin, doncs  en aquest cas l’efecte obtingut seria el contrari al desitjat.

OPCIÓ 3. Curs de sensibilització: Professionals per igual.

En aquesta opció el punt de partida és la realització d’un curs de sensibilització, amb una metodologia activa i molt participativa, que porta als alumnes a reflexionar sobre la igualtat a la empresa i a implicar-se en la implementació de mesures per aconseguir una empresa més inclusiva

Té l’avantatge que es comença a treballar de manera immediata, i que el procés de realització del Pla d’acció comença a produir resultats de manera immediata. Però, al igual que la opció anterior, requereix un nivell alt d’implicació i de compromís per part de la direcció

RESULTATS ESPERABLES

 Els resultats que es poden esperar del procés variaràn en funció de quina sigui la opció escollida i es poden resumir en la següent taula

RESULTATS ESPERABLES

OPCIÓ 1

OPCIÓ 2

OPCIÓ 3

Disposar d’un diagnòstic de la igualtat a la empresa

X

X

X

Disposar d’un pla d’igualtat d’oportunitats

X

X

X

Disposar d’indicadors d’avaluació que permetin realitzar un seguiment de la implementació del Pla.

X

X

X

Assegurar que el personal coneix  i comparteix el continguts del Pla d’Igualtat

 

X

X

Introduir canvis en la manera de fer i de pensar a la organització, avançant cap a un model d’empresa inclusiva i que pensa en les persones.

 

 

X