Archivo de la etiqueta: pla estratègic

Sessió de treball participativa al Baix Empordà

El passat 25 de setembre es va celebrar una sessió de treball participativa a la Bisbal d’Empordà, en el marc del projecte per l’elaboració del Pla Estratègic de Desenvolupament Econòmic Local i Ocupació, que portem a terme conjuntament amb Àctiva Prospect i del que ja hem anat informant en el bloc de Treball en xarxa.

Hi estava convidada toda la ciutadania i, en especial, els agents econòmics i socials del territori, per tal de explicar la feina feta, compartir experiències i pensar accions de futur. La sessió va ser un èxit de participació i assistència, amb més d’una quarantena de persones amb ganes d’aportar idees i propostes per treballar conjuntament en el desenvolupament local del territori.

2013-09-25 19.35.48

Després d’una breu presentació dels resultats del diagnòstic realitzada per Berta Pongiluppi, Directora adjunta d’Àctiva Prospect, varem recollir les aportacions dels participants entorn als 8 objectius estratègics definits en el Pla.  Per facilitar la participació de tothom, i recollir el màxim d’idees d’una forma dinàmica i activa, vàrem utilitzar una metodologia de gamestorming: el world cafe. Consisteix en organitzar l’espai en quatre (o més) cantonades i distribuir als participants en petits grups. Cada grup treballa en un espai , aportant idees sobre un tema concret, amb rondes de debat d’uns 15 – 20 minuts. Passat aquest temps, els grups canvien d’espai i, per tant, de tema, i continuen treballant a partir de les idees proposades pel grup anterior.

2013-09-25 21.34.28

La dinàmica va resultar molt interessant i es varen generar un munt d’idees en cada un dels objectius estratègics plantejats. Ara toca ordenar tota aquesta informació i generar un Pla d’Acció que ajudi a posar en pràctica totes aquestes idees de manera ordenada i estructurada.

 

LinkedInTwitterFacebookGoogle+EvernoteCompartir

Reflexions durant l’elaboració del Pla Territorial Educatiu de la Mancomunitat La Plana

foto bienDes de fa uns mesos, Xarxa Consultors estem treballant amb l’Àrea d’Educació de la Diputació de Barcelona i amb la Mancomunitat La Plana (Osona), amb l’objectiu de fer un estudi detallat sobre la realitat educativa, les polítiques, els recursos i els agents socioeducatius al territori, com a pas previ a l’elaboració d’un Pla Territorial Educatiu. Aquest procés ens ha fet reflexionar sobre la forma de gestió dels serveis i dissenyar les polítiques.

Són moltes les crítiques a l’administració catalana i espanyola pel seus nombrosos nivells, però en alguns casos, ens que poden semblar irrelevants, com  consorcis o mancomunitats, tenen un paper fonamental en millora de la gestió dels serveis públics, en eficàcia i eficiència, i creació d’espais de treball compartits. És el cas de la Manco, que suma 12 municipis d’Osona Sud, diferents en mida, ubicació, comarca i província en alguna cas, però amb voluntat de sumar esforços per millorar els serveis, les polítiques i els recursos del territori.

Amb aquesta lògica, la Manco, que no té competències en l’àmbit educatiu, lidera aquest treball, a partir d’una demanda del territori i des d’una concepció de l’educació àmplia i transversal. Us anirem explicant els resultats!

Pla estratègic de l’Ass. El Jardinet dels Gats

El projecte cercava consolidar els equips de treball, trobar aquelles habilitats dels diferents voluntaris, poder potenciar allò que se’ls dona millor a uns i altres i d’aquesta manera millorar el rendiment, l’organització i la feina de l’entitat.

Es treballa per tal de poder crear equips de treball sòlids, implicar al voluntariat actiu en tasques de responsabilitat, i poder crear una xarxa interna que pugui treballar en equip i a la vegada de manera independent.

Aquest projecte havia de permetre organitzar als membres de l’entitat i sobretot comptar en tot moment amb les opinions de l’equip. En base a aquestes es pretén elaborar el Pla de Gestió i òbviament la creació del Pla estratègic de l’entitat, que ha de ser el llibre mestre per a tenir clar “d’ on venim, qui som, quins son els nostres objectius, els nostres valors, què fem, on anem i amb què comptem”.

Es va agafar un grup mostra del voluntariat: algú que s’encarrega dels rescats, algú que s’encarrega de les adopcions, de gestions diverses, de comunicació, voluntaris més antics i més nous…

També hi ha un moment del procés que s’implica a tot l’equip de voluntariat: l’enquesta que ha de permetre definir i dibuixar les habilitats de cadascú i allò que podem potenciar. Aquest procés es més llarg i laboriós però es una peça clau per la detecció.

El projecte s’ha desenvolupat en diferents fases, sessions i reunions:

La primera sessió va servir per introduir el projecte, exposar les diferents idees, percepcions, possibilitats i presentar a l’equip de Xarxa Consultors a l’entitat. Es va presentar una imatge de El Jardinet dels Gats, amb explicacions de les tasques que es realitzen, i es varen concretar les tasques per trobar la missió del Jardinet.

Al final de la sessió es van recollir els diferents conceptes, es van introduir els conceptes claus per a l’elaboració de l’anàlisi estratègic, i es va acordar que tots els membres del jardinet reflexionarien sobre el mateix per trovar els factors interns i externs.

A partir d’aquest treball, la consultora va preparar un document marc unificant l’anàlisi estratègic per tal de treballar-lo conjuntament amb totes les persones dels diferents equips de treball durant la segona sessió i poder fer un diagnòstic del Jardinet.

Es va a tornar a repartir feina per fer de forma individual per que tots els membres del Jardinet reflexionessin sobre el Diagnòstic de la organització i plantegessin objectius per a treballar en el en els propers anys.

A la tercera sessió es varen treballar conjuntament aquests objectius i es va dissenyar un pla d’acció per als pròxims anys, llistat objectius, prioritzant-los i definint indicadors de seguiment dels mateixos.

Al mateix temps es va dissenyar el qüestionari per recollir la opinió de tot l’equip de voluntaris del Jardinet.

Aquesta enquesta es va passar a tots els voluntaris, i els resultats de la mateixa s’han inclòs en la llista de propostes d’accions a dur a terme per tal d’assolir els objectius del Pla Estratègic.

A partir d’aquest moment es constituirà un grup de treball per a definir i consensuar les accions a emprendre per a cadascun dels Objectius estratègics definits.

Aquests grups de treball estaran integrats per tots els membres del Jardinet dels Gats que ho vulguin (tant membres del grup de gestió com voluntaris).

Cadascun d’aquets grups haurà de consensuar les accions a emprendre en el seu àmbit, i definit el pla d’acció i indicadors de seguiment. Aquests grups també planificaran i es responsabilitzaran de dur a terme el seguiment i preparar un petit informe per tal de valorar els resultats assolits al final del període.