Archivo de la etiqueta: Processos

Nou projecte amb el Consorci del Moianès per millorar l’eficàcia del servei

Des de fa unes setmanes estem treballant amb l’equip tècnic del SOM (Servei d’Ocupació del Moianès) per analitzar els processos de treball i identificar potencials àrees de millora.

Sota el lema: “escrivim el que fem per fer el que hem escrit“, estem analitzant els processos del servei i les diferents accions que es realitzen per donar servei als seus usuaris i definint les activitats que s’han de realitzar, en cada cas, per oferir un servei que sigui al mateix temps òptim i eficaç.

2015-05-12 14.01.34

Començant per l’arribada d’usuaris al servei, analitzem les accions que es realitzen i examinem què es fa, com es fa, qui intervé, quines eines i quins documents es necessiten.

2015-05-28 13.25.07

Aquest procés ens permet identificar allò que no funciona i consensuar, entre tot l’equip tècnic, noves maneres de fer la feina. En alguns casos, és possible prendre decisions que impliquin una nova manera de fer més efectiva, bé des del punt de vista del servei que es proporciona al usuari, be des del punt de vista de la organització interna i de la eficàcia del servei. En altres casos, sorgeixen aspectes que requereixen una anàlisi més en profunditat. Aquestes millores es recullen en un llistat que, un cop definits els processos, es prioritzen en funció d’urgència i necessitat, i es programen les accions necessàries per dur-los a terme.

En finalitzar el projecte, l’equip del SOM disposarà d’un manual complert amb tots els seus procediments que els permetran “fer allò que han escrit” i un llistat de nous projectes de millora a implementar.

LinkedInTwitterFacebookGoogle+EvernoteCompartir

Construint el mapa dels processos dels Serveis Socials Bàsics

El passat 28 de juny vàrem celebrar al Cosmocaixa el tancament del projecte “Enllacem els Serveis Socials Bàsics”.

Ha estat un projecte molt interessant, en el que hem treballat amb els Serveis Socials d’11 territoris per tal de definir conjuntament procediments de treball i unificar models de gestió.

El resultat de la feina conjunta s’ha recollit en una wiki que ha de permetre mantenir els processos i continuar treballant de manera col.laborativa.

A més, durant la Jornada, vàrem comptar amb la col·laboració de l’Albert Folk  i de Pablo Lago que va realitzar i editar un vídeo de la jornada final, en la que els participants varen poder compartir el treball realitzat i celebrar la feina conjunta. Es tracta d’un document gràfic que transmet, molt millor que qualsevol altre escrit o document, el clima de compromís i treball conjunt que es va aconseguir crear en el marc del projecte i que esperem es mantingui durant molt temps.

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=DEXljNJxKUI]

Treballant per processos als serveis socials

Les persones que treballen als serveis socials, pel seu perfil professional, solen prioritzar el treball tècnic per sobre del treball de gestió. L’atenció a la persona és el seu principal centre d’interès. Però una bona gestió és un element fonamental per a garantir la qualitat del servei. I si aquesta afirmació val per qualsevol moment, en una conjuntura econòmica com l’actual encara és més crític: una bona gestió és cabdal per a poder garantir la resposta a les necessitats socials amb els recursos actualment disponibles.

El Consell Comarcal de la Segarra, conscient d’aquesta necessitat, es va proposar treballar per la millora de la seva gestió interna. Amb aquest objectiu va engegar un projecte de millora dels processos i la qualitat del servei. Per fer front a aquest repte varen demanar suport a Xarxa Consultors, i hem estat treballant conjuntament al llarg de tot aquest procés. El projecte ha estat molt interessant, tant per l’equip de Serveis Socials com per als consultors que hi hem participat.

El projecte s’ha centrat en definir els processos de treball de l’àrea de Serveis Socials. S’han representat gràficament els processos, s’ha definit el seu objectiu i participants, s’han identificat els documents associats a cada procés, s’han descrit les activitats clau per dur a terme el procés i, finalment, s’han definit indicadors que permeten fer el seguiment de les accions realitzades i els resultats obtinguts en el marc del procés.

El resultat ha estat un procés molt enriquidor per a tothom: ha ajudat a enfortir l’esperit d’equip, ha servit per posar en comú documents i compartir la manera de treballar, ha permès introduir el concepte de millora continua i ha ajudat a definir indicadors de seguiment de l’activitat del servei.

Veure article complert