Archivo de la etiqueta: Qualitat

Construint el mapa dels processos dels Serveis Socials Bàsics

El passat 28 de juny vàrem celebrar al Cosmocaixa el tancament del projecte “Enllacem els Serveis Socials Bàsics”.

Ha estat un projecte molt interessant, en el que hem treballat amb els Serveis Socials d’11 territoris per tal de definir conjuntament procediments de treball i unificar models de gestió.

El resultat de la feina conjunta s’ha recollit en una wiki que ha de permetre mantenir els processos i continuar treballant de manera col.laborativa.

A més, durant la Jornada, vàrem comptar amb la col·laboració de l’Albert Folk  i de Pablo Lago que va realitzar i editar un vídeo de la jornada final, en la que els participants varen poder compartir el treball realitzat i celebrar la feina conjunta. Es tracta d’un document gràfic que transmet, molt millor que qualsevol altre escrit o document, el clima de compromís i treball conjunt que es va aconseguir crear en el marc del projecte i que esperem es mantingui durant molt temps.

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=DEXljNJxKUI]

LinkedInTwitterFacebookGoogle+EvernoteCompartir

Treballant per processos als serveis socials

Les persones que treballen als serveis socials, pel seu perfil professional, solen prioritzar el treball tècnic per sobre del treball de gestió. L’atenció a la persona és el seu principal centre d’interès. Però una bona gestió és un element fonamental per a garantir la qualitat del servei. I si aquesta afirmació val per qualsevol moment, en una conjuntura econòmica com l’actual encara és més crític: una bona gestió és cabdal per a poder garantir la resposta a les necessitats socials amb els recursos actualment disponibles.

El Consell Comarcal de la Segarra, conscient d’aquesta necessitat, es va proposar treballar per la millora de la seva gestió interna. Amb aquest objectiu va engegar un projecte de millora dels processos i la qualitat del servei. Per fer front a aquest repte varen demanar suport a Xarxa Consultors, i hem estat treballant conjuntament al llarg de tot aquest procés. El projecte ha estat molt interessant, tant per l’equip de Serveis Socials com per als consultors que hi hem participat.

El projecte s’ha centrat en definir els processos de treball de l’àrea de Serveis Socials. S’han representat gràficament els processos, s’ha definit el seu objectiu i participants, s’han identificat els documents associats a cada procés, s’han descrit les activitats clau per dur a terme el procés i, finalment, s’han definit indicadors que permeten fer el seguiment de les accions realitzades i els resultats obtinguts en el marc del procés.

El resultat ha estat un procés molt enriquidor per a tothom: ha ajudat a enfortir l’esperit d’equip, ha servit per posar en comú documents i compartir la manera de treballar, ha permès introduir el concepte de millora continua i ha ajudat a definir indicadors de seguiment de l’activitat del servei.

Veure article complert