Archivo de la etiqueta: recursos

Com som els catalans? | Fem Escola a Barcelona

Les guies didàctiques Com som els catalans?, elaborats per l’equip de Xarxa Consultors per a la Fundació Jaume Bofill,  a la secció “suggerim” del Fem Escola.

fem escola

vía Com som els catalans? | Fem Escola a Barcelona.

LinkedInTwitterFacebookGoogle+EvernoteCompartir

Nous materials didàctics per a la ESO: Com sóm els catalans?

Ja estan disponibles a la web de la Fundació Jaume Bofill els materials elaborats per l’equip de Xarxa Consultors Com som els catalans?. Materials didàctics per comprendre la societat catalana actual.

targetó CARA1 VERSIO FINAL OKTargetó cara2 VERSIÓ FINAL OK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es tracta de 10 guies didàctiques amb propostes per treballar a la ESO diferents temes d’interès social: les classes socials, el paper de l’educació, la pobresa, el món del treball, el treball domèstic i familiar, l’habitatge, la joventut i l’emancipació, la formació de parelles, els models de convivència o els usos lingüístics.

Amb aquests materials la Fundació Jaume Bofill posa a disposició dels centres de secundària pautes i eines per a reflexionar sobre les desigualtats socials i les condicions de vida al nostre país. D’aquesta manera, la Fundació busca contribuir a la divulgació del coneixement científic produït en el marc de les recerques realitzades a partir de les dades del Panel de Desigualtats Socials  tot mostrant als alumnes d’ESO com aplicar el mètode científic a l’anàlisi de la realitat quotidiana.

L’equip de Xarxa Consultors ha treballat en aquests materials des de començaments d’any, i els ha testat en diferents instituts, per tal d’ajustar-los a les necessitats d’alumnes i professors. Ha estat un d’aquests projectes que generen molta feina, però que, a canvi, donen moltes alegries. I la major alegria són els correus electrònics que ens estan arribant des dels centres que s’han descarregat els materials i que ens diuen que els utilitzaran en les seves classes. Esperem que els siguin molt útils i que contribueixin a fer arribar als alumnes d’ESO els resultats de la recerca social.

Recursos per a l’associacionisme

Xarxa Consultors ha participat de forma activa en la campanya ORGULL LAIC, dissenyada per donar resposta als reptes de les associacions de tota Catalunya pertanyents al Moviment Laic i Progressista.

Fruit d’aquesta campanya, s’ha elaborat un Manual, presentat el febrer d’aquest mateix any. Aquest és una eina que pretén ajudar a assolir els objectius i les necessitats de les associacions en tres àmbits d’interès: el reconeixement social de l’activitat associativa, gaudir de locals associatius dignes i aconseguir un finançament sostenible, ètic i responsable.

El Manual s’ha dissenyat i elaborat amb la participació de moltes entitats de segon nivell de referència de l’associacionisme democràtic, laic i progressista. Per garantir el procés s’ha constituït un Comité de Campanya en què han estat representades les federacions del Moviment Laic i Progressista, de forma que fossin aquestes les que construïssin, conjuntament, el Manual.

Els objectius que s’han assolit amb la campanya Orgull Laic, i en conseqüència, del Manual, són els següents:

  • Sentir-se orgullosos d’estar associats i rebre el corresponent reconeixement per part de la societat sobre el paper que juguen les associacions en l’àmbit social, cultural i educatiu, amb una tasca compromesa i altruista.
  • Dotar les persones associades d’eines per tal que es puguin donar a conèixer, sent capaces d’explicar el que són i el que fan.
  • Promoure el sentiment de pertinença a l’associacionisme, per tal que totes les persones membres se sentin identificades amb l’organització.
  • Identificar i definir les necessitats i els reptes de les entitats de base per a garantir el seu funcionament i creixement sostenible a mig i llarg termini.
  • Reforçar el vincle de les entitats de base amb les institucions locals, fent conèixer el seu projecte, les seves iniciatives i el seu impacte al municipi o comarca.

El Manual ha estat dissenyat i estructurat en base a tres grans eixos que suposen les línies estratègiques que l’associacionisme hauria d’abordar per a la seva consolidació. Per a cada eix es proposa l’elaboració d’un pla estratègic per a cadascuna d’aquestes àrees d’actuació, de forma que cada associació pot identificar i construir els seus principals objectius per créixer.

Les entitats han reconegut tres objectius bàsics o genèrics que desenvolupen cada eix i que poden servir com a guia per a cadascuna de les associacions:

EIX 1: RECONEIXEMENT SOCIAL

Objectiu 1: Reivindicar els valors de l’associacionisme

Objectiu 2: Donar a conèixer el que fa l’associació

Objectiu 3: Buscar complicitats, no estem sols

EIX 2: LOCALS I ESPAIS ASSOCIATIUS

Objectiu 1: Millorar les condicions dels espais existents

Objectiu 2: Mantenir i aconseguir nous espais associatius

Objectiu 3: Consolidar i aconseguir espais d’ús extraordinari

EIX 3: FINANÇAMENT

Objectiu 1: On buscar finançament

Objectiu 2: Com buscar finançament

Objectiu 3: Ser responsable i ètic

Dins de cada objectiu es troben diferents recursos per a les associacions, en forma d’idees i d’experiències d’èxit per a desenvolupar-lo.

El Manual ha estat elaborat per l’equip de Xarxa Consultors, tot i que l’autoria final s’ha d’imputar a les associacions pertanyents a un projecte comú, democràtic, laic i progressista. Són elles les que han marcat les línies a seguir i han aportat gran part de les idees i experiències d’èxit.

Si voleu més informació, podeu adreçar-vos al Moviment Laic i Progressista o bé al web de la campanya Orgull Laic.